Home > Uitgelicht > Hoe ethisch is esthetisch?

Hoe ethisch is esthetisch?

Hieronder lees je de onderzoeksresultaten van één van de aangesloten klinieken op HuidzorgZoeker. Met verrassende bevindingen en daarop gebaseerd kritische houding van de huidtherapeut/onderzoekster.

Door Mariska van Dinteren

Sinds 1 januari 2011 is een huidtherapeut direct toegankelijk. Dat betekent dat cliënten zich zonder verwijzing van een arts tot een huidtherapeut kunnen wenden. Door de toename in het aantal cosmetische behandelingen en door invoering van de directe toegankelijkheid, heeft er een verandering plaats gevonden in de morele verantwoordelijkheid van de huidtherapeut.

Als huidtherapeut zie ik dagelijks jonge vrouwen met de wens hun uiterlijk te veranderen. Het streven naar een perfectie van de huid lijkt een trend in de samenleving die voelbaar is in de praktijk.

In de spreekkamer hoorde ik regelmatig van cliënten dat zij dezelfde huid wilden als op hun Instagramfoto, welke volledig was bewerkt en voorzien van een filter. Met duizenden cosmetische behandelingen die ik als huidtherapeut heb uitgevoerd, kwam ik soms voor pittige morele dilemma’s te staan die vroegen om nader onderzoek. Zodoende heb ik mijn masterthesis geschreven aan de Universiteit voor Humanistiek voor de opleiding Zorgethiek en Beleid, over de morele verantwoordelijkheid van de huidtherapeut in de cosmetische zorg. Uit mijn onderzoek zijn belangrijke inzichten naar voren gekomen die relevant zijn voor de huidtherapeutische praktijk en zorgethiek om verder te doordenken voor het leveren van goede zorg.

Verantwoordelijkheid verschuift naar de achtergrond bij een vriendschappelijke relatie

Uit het onderzoek bleek dat als de huidtherapeut een vriendschappelijke relatie heeft met de cliënt, de huidtherapeut onbewust minder morele verantwoordelijkheid tot zich neemt. Als de huidtherapeut zich relationeel verbonden voelt, werd het namelijk ervaren als erg moeilijk om ‘nee’ tegen de cliënt te zeggen. Dit kan leiden tot onnodige behandelingen of complicaties. Bijvoorbeeld als de huidtherapeut (op aandringen van de cliënt die zo aardig is) toch die diepe peeling in de zomer gaat uitvoeren. Bij cliënten waarbij de huidtherapeut zich niet relationeel verbonden voelt heeft de huidtherapeut een groter gevoel van morele verantwoordelijkheid en is de huidtherapeut strenger. Uit eigen ervaring gesproken zijn de meeste huidtherapeuten echte zorgmensen en gaan graag voor hun cliënten of patiënten door het vuur. Kan je goed opschieten met jouw huidtherapeut en geeft diegene aan dat iets niet mogelijk is? Neem dit dan ook van de huidtherapeut aan.

Woorden zorgen voor daden

Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek is wat voor grote invloed de woordkeuze van de huidtherapeut heeft. Bij een intake kan de huidtherapeut het gevoel van onzekerheid afzwakken, maar ook sterker maken, waardoor de cliënt wellicht eerder geneigd is om producten te kopen of behandelingen af te nemen. Als cliënt is het goed om hier bewust van te zijn. Vele huidtherapeuten zijn bewust van de machtsverhouding tussen specialist en cliënt. Maar heb jij als cliënt toch geen goed of prettig gevoel bij het intakegesprek? Kijk dan eens bij een andere huidtherapeut. Je vindt gemakkelijk een andere huidtherapeut bij jouw in de buurt via Huidzorgzoeker.

Geen zorg is ook goede zorg

Goede zorg houdt in dat er soms ook niet wordt ingegaan op de zorgbehoefte om zo de cliënt te weerhouden van onnodige behandelingen. Iedere zorgvraag is contextafhankelijk en moet per individu worden bekeken. De druk van instituties, verwachtingen en verplichtingen zouden naar de achtergrond moeten worden verplaatst, echter is dit niet altijd het geval. De huidtherapeuten uit het onderzoek ervaarden druk van hogere hand. Zoals financieel presteren door middel van het verkopen van behandelingen en producten. Goede huidtherapeutische zorg omvat meer dan enkel economisch nut en winst maken. Zo kan in de cosmetische praktijk van de huidtherapeut het niet leveren van zorg (in de vorm van een behandeling) ook worden verstaan onder goede zorg.

Mariska van Dinteren in behandelkamer

Ethiek en cosmetische zorg hand in hand

Andere resultaten uit het onderzoek zijn dat huidtherapeuten een groter gevoel van morele verantwoordelijkheid ervaren bij kwetsbaren zoals kinderen en ouderen, en dat huidtherapeuten soms in strijd zijn met economische overwegingen versus morele overwegingen. Nadat ik werd benoemd tot zorgethicus, voelde ik dat het voor mij de tijd rijp was om mijn eigen visie uit te rollen met een eigen kliniek. Een plek waar ethiek en cosmetische zorg hand in hand gaan. Voorafgaand aan de start van een eigen onderneming heb ik mijzelf een aantal prangende existentiële vragen gesteld. De antwoorden uit het onderzoek bieden voor mij handvatten voor het leveren van de beste cosmetische zorg aan (jonge) mensen. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van het onderzoek, dan nodig ik je harte uit om een reactie te sturen naar [email protected]

Mariska van Dinteren
www.vandinterenclinics.nl