Home > Uitgelicht > Kun je laser ontharen in de zomer?

Kun je laser ontharen in de zomer?

Het is belangrijk dat voor laser ontharen de kleur van je huid contrasteert met de kleur van de haar. In de zomer kleurt je huid bruiner en komt dan dus vaak in de buurt van je haarkleur. Dan wordt behandelen wel lastig omdat het pigment in je huid tijdens de behandeling opgewarmd wordt en dus “kan” verbranden. Daarom wordt tijdens de behandelduur altijd geadviseerd uit de zon te blijven en niet naar de zonnebank te gaan. Niettemin zal je huid toch kleuren en vaak wordt de behandeling tijdelijk stop gezet. Maar dat hoeft niet! Soms is het zelfs beter om door te gaan met laser ontharen.

Stoppen met laser ontharen tijdens de zomer

Zoals eerder aangegeven worden tijdens de laser behandelingen de haren in de groeifase vernietigd door de laser. En de cyclus van haarvernieuwing is zo rond de 4-6 weken. Daarom wordt je om de 4-6 weken behandeld. Indien dus in de zomer de behandelingen stil gelegd worden is het van belang om weer te starten in de juiste cyclus en niet op een willekeurig moment.

Doorgaan met laser ontharen tijdens de zomer

Een andere optie is doorbehandelen volgens het patroon van 4-6 weken. De huidtherapeut zal dan de instellingen van de laser aanpassen naar minder intensief om binnen de veilige marge te blijven. Nu wordt het patroon niet doorbroken en zal de doorlooptijd van het ontharen korter zijn.

Wat nu: stoppen of doorgaan?

De deskundigheid en ervaring van de huidtherapeut is doorslaggevend. En niet elke huidtherapeut is gecharmeerd van het doorbehandelen in de zomer. Bij een bepaald type huid zal de huidtherapeut kunnen doorbehandelen. Er zullen dan ook wel afspraken gemaakt moeten worden over de mate waarin je huid bruin zal kleuren. En heel misschien zou het zo kunnen zijn dat je voor de behandeling toch beslist moet worden dat behandelen te risicovol is, omdat je toch bruiner worden bent dan verwacht. Doorbehandelen in de zomer hangt dus in sterke mate af van de verkleuring van je huid in samenhang met het beleid van de kliniek.

Naar laser ontharen.

Plan een intake